โบสถ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษนมัสการ

ยินดีต้อนรับทุกคน ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนาใดๆ เราพยายามรวบรวมข้อมูลโบสถ์(คริสตจักร)ในไต้หวัน ที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการนมัสการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่าน

เพิ่มเติมข้อมูลโบสถ์ กลุ่ม กิจกรรม เสนอแนะติชม หรือฝากคำถาม โปรดกดปุ่ม


โปรดคลิกเลือกตามชื่อเมือง

"จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ"

สุภาษิต - 4:23

"อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย"

ยอห์น 14:1

"พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง"

สดุดี 103:8

"สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐาน ขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้"


มัทธิว 21:22