รับชมถ่ายทอดสดการนมัสการ

กรณีที่ท่านไม่สะดวกจะเดินทางไปที่โบสถ์หรือคริสตจักร ก็ยังสามารถร่วมนมัสการได้ทุกที่ทุุกเวลา

เพิ่มเติมข้อมูลโบสถ์ กลุ่ม กิจกรรม เสนอแนะติชม หรือฝากคำถาม โปรดกดปุ่ม


ภาษาไทย (คริสตจักรในไทย)

ภาษาอังกฤษ (คริสตจักรในไต้หวัน)

ภาษาไต้หวัน กวางตุ้ง สเปน (คริสตจักรในไต้หวัน)

"จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ"

สุภาษิต - 4:23

"อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย"

ยอห์น 14:1

"พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง"

สดุดี 103:8

"สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐาน ขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้"


มัทธิว 21:22